Strona główna » Regulamin
Kontakt

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Profesjonalnewspinanie.pl działającym pod adresem: www.profesjonalnewspinanie.pl , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
Agencja Kurier Janusz Cymer

Ul. Nieznana1/2 31-464 Kraków
nip.945-123-31-59


2. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

3. Dostępność towarów jest aktualizowana co 30 minut.

4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Złożenie i realizacja zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

 • wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
 • wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
 • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2. Podany login i hasło stanowią poufne informacje. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

3. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta  nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy.
  Umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (Zamówienie w trakcie realizacji)  wówczas dochodzi do zawarcia pomiędzy sprzedającym a klientem umowy sprzedaży na  odległość.
Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.      

2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
 • zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą;

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
 • nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
 • zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 • gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu

5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV.  Zasady płatności


1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia;
b) przedpłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU obsługiwanego przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu płatności PayU
c) płatność pobraniowa;
2. Klient wybierający metodą płatności w formie przedpłaty zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.
4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym, Sprzedawca przystępuje do realizacji niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.
5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
     
V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej zgodnie z życzeniem Kupującego zawartym w zamówieniu.

2. Wysyłka jest realizowana w ciągu 1 - 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu oraz w formularzu zamówienia w opcjach dostawy

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i solidnie pakowane . Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

6. Koszty przesyłki pokrywa w całości kupujący.

7. Kupujący udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do przesłania mu
zakupionego towaru przez Pocztę lub firmy kurierskie.

VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Zwracany lub wymieniany Towar:
 • powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
 • powinien być kompletny,
 • posiadać metki i zabezpieczenia
 • nie może nosić śladów użytkowania.


Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.

5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta

VII. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar z dowodem zakupu na adres:

Agencja Kurier Janusz Cymer

Ul. Nieznana1/2 31-464 Kraków
nip.945-123-31-59

e-mail: bok@profesjonalnewspinanie.pl

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.

4. Koszty przesyłki pokrywa w całości kupujący.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail i przetwarzanie przez sklep internetowy www.zabawkiemi.pl danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu